FORMACIÓ ESPECIALITZADA EN LA PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIES  

Sensibilització sobre la violència en l'esport

Aquest és una eina destinada a conscienciar al personal dels clubs i entitats sobre els casos de violència que poden aparèixer dins els entorns esportius.  

PREREQUISITS

No hi ha prerequisits

DURACIÓ ESTIMADA

10 hores per bloc - 3 blocs 

DATA D'INICI

EN COL·LABORACIÓ AMB

PREU

Contacta amb nosaltres per informar-te sobre el preu:
[email protected]

Prevenció i detecció de casos de discriminació, assetjament, abús o violència

Aquesta formació especialitzada t’acostarà al món de la prevenció de conductes abusives en el si de les entitats esportives, i aprendràs a diferenciar entre els diferents tipus d’abús, l’assetjament, discriminació i violència. A més a més, posarem especial cura en coneixer i identificar els diferents col·lectius vulnerables que mereixen especial protecció. 

El curs compta amb una sèrie de recursos visuals i pràctics que t'ajudaran a sensibilitzar-te sobre les diferents situacions de violència que poden apareixer dincs les entitats i clubs esportius. 

preveu i detecta els casos de violència dins l'esport

Objectius

Aquest curs pretén:

Aportar les eines adients per la prevenció i detecció dels casos d'assetjament, discriminació, abús o violència.
Fomentar la conscienciació de tots els integrants de l'entitat sobre què és l'assetjament, la discriminació, l'abús i la violència. 

Conèixer les diferents situacions de risc que es poden donar en els entorns esportius i les accions preventives que s'han de prendre. 
Acostar, amb exemples reals i pràctics les diferents situacions amb les quals es poden trobar els clubs esportius en relació amb aquest tipus de situacions.
Posar èmfasi en la protecció dels col·lectius amb més risc: menors d’edat, persones amb discapacitat, identitats sexuals minoritàries, etc.
Write your awesome label here.
Pren consciència

Què aprendràs?

Normativa

Coneixeràs tota la normativa vigent en matèria de prevenció i actuació davant casos de violència, discriminació, abús o assetjament.

Col·lectius a protegir

Aprendràs tots els detalls sobre els diferents col·lectius vulnerables, que mereixen especial protecció. 

Detecció

Sabràs identificar les diferents situacions que es poden donar a l'entitat: violències, discriminació, abús i assetjament.

Xarxa de suport

FAMILIARITZAR-TE AMB LA XARXA DE SUPORT I AJUDA QUE ES DISPOSA TANT EN L'ÀMBIT ESPORTIU, COM SOCIAL I DE PROTECCIÓ DE COL·LECTIUS VULNERABLES. 
DOCENTS

Coneix als professors

Isa Custodio
Psicòloga experta en polítiques d'igualtat 
Hugo Fernández
Pedagog especialitzat en Esport Escolar
Jordi Pedró
Professor especialitzat en l'àmbit de la prevenció de violències
Marta Pérez
Professora de cicles formatius esportius en Eurofitness Edu

Encuentra otros cursos

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards